TEAMET

Upprinnelsen till Smygträning för stillasittare började för flera år sedan. Vi upplevde att vårt jobb som fysioterapeuter under åren förändrades till ett alltmer stillasittande kontorsarbete. Till slut insåg vi att det inte var själva arbetet vi blev trötta av utan allt stillasittande.

Med hjälp av våra yrkeserfarenheter började vi utveckla övningar för att få fart på cirkulationen och stärka muskler. Vi smygtränade på möten, framför datorn och på konferenser. Träningen visade sig effektiv. Vi upptäckte att det går att träna i alla lägen utan att andra behöver märka något. Det var enkelt och effektivt.

När vi började tänka ”stillasittare” gick det snart upp för oss att det inte bara gällde kontor och möten utan även bil, buss och tåg. Dessutom tillbringar vi en stor del av fritiden sittande med mobilen, framför datorn och teven och vi flyger ibland. Så det blev inte ett kapitel utan tre.

Karin Wergel, med lång erfarenhet från förlagsbranschen, är projektledare, redaktör och vd för Förlaget Tre Ben AB.

Appens/Bokens pedagogiska och läckra utformning står Anna Balkfors för. Som folkhälsovetare, informatör och expert på hälsokommunikation är Anna också en inspirationskälla för oss att på olika sätt nå ut med visionen om att skapa en global smygträningstrend.

Appens grafiska design står Finn Wergel Dahlgren, Spine Studio i Köpenhamn för. Spine Studio har fått ta emot ett antal fina priser bland annat för Cover of the Year, Bookwork of the Year och Gold at the Creative Circle Award.

Stillasittande är ett av våra stora folkhälsoproblem, det finns det nu vetenskapliga belägg för. Läs artiklar om riskerna med stillasittande under fliken Forskning.