English English flag

Det blev succé!


Smygträning för stillasittare kom ut vid årsskiftet 2009/2010. Det dröjde inte länge innan tidningar, radio och tv kontaktade oss för att de ville skriva och göra program om boken. Det var fantastiskt. Boken fyllde klart ett behov och var helt rätt i tiden. Övningar och tilltal verkade passa både gamla och unga. Stärkta av responsen byggde vi vidare med mobilapplikationer på svenska och engelska. Företag med engelsktalande medarbetare frågade efter en engelsk version av boken. Nu finns den i översättning. Nästa steg? Efter E-bok har det blivit appar på både svenska och engelska.

 

Så här började det


Upprinnelsen till Smygträning för stillasittare började för flera år sedan. Vi upplevde att vårt jobb som sjukgymnaster under åren förändrades till ett alltmer stillasittande kontorsarbete. Till slut insåg vi att det inte var själva arbetet vi blev trötta av utan allt stillasittande.

Med hjälp av våra yrkeserfarenheter började vi utveckla övningar för att få fart på cirkulationen och stärka muskler. Vi smygtränade på möten, framför datorn och på konferenser. Träningen visade sig effektiv. Vi upptäckte att det går att träna i alla lägen utan att andra behöver märka något. Det var enkelt och effektivt.

När vi började tänka ”stillasittare” gick det snart upp för oss att det inte bara gällde kontor och möten utan även bil, buss och tåg. Dessutom tillbringar vi en stor del av fritiden framför datorn och teven och vi flyger allt oftare och längre. Så det blev inte ett kapitel utan tre.

Bokens pedagogiska och läckra utformning står Anna Balkfors för. Som folkhälsovetare, informatör och expert på hälsokommunikation är Anna också en inspirationskälla för oss att på olika sätt nå ut med visionen om att skapa en global smygträningstrend.

 

En liten bok med livsviktigt innehåll


Stillasittande är ett av våra stora folkhälsoproblem, det finns det nu vetenskapliga belägg för. Läs de senaste artiklarna om riskerna med stillasittande under fliken Forskning.
 

britta_balfors


Britta Balkfors


Nyligen pensionerad sjukgymnast med fyrtio års erfarenhet i yrket.
 

jenny_kroon


Jenny Kroon


Har arbetat som sjukgymnast sedan 1997.
 
erotik giyim